PODÍL ID. 1/2 BYTU V OSTRAVĚ (SLEZSKÁ OSTRAVA)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 840/16
Odhadní cena: 365.000,- Kč
Nejnižší podání: 243.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.04.2020, 10:00
Expirace dražby: 29.04.2020, 10:20

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 243.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ostrava-město
Obec: Slezská Ostrava

Popis:
Adresa nemovitosti je Bohumínská 436/40, Slezská Ostrava, Ostrava. Bytový dům se nachází v centrální zastavěné části obce Slezská Ostrava, v řadové zástavbě bytových domů, jako řadový krajní.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je provedeno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění bytové jednotky je provedeno jako ústřední pomocí dálkového zdroje. Nebylo možné jednoznačně identifikovat případné prvky rekonstrukce. V průběhu životnosti bytová jednotka zřejmě procházela pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbána. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - byt se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Další informace viz znalecký posudek - detailní prohlídka bytu však nebyla provedena.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.