DRAŽBA ZAHRADY V OBCI SLAVKOV POD HOSTÝNEMNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 2419/15
Odhadní cena: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 33.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.05.2020, 13:00
Expirace dražby: 12.05.2020, 13:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 33.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Slavkov pod Hostýnem

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou dle ust. § 336a odst.1 písm. d) o.s.ř.):

Na oceňovaný pozemek parc. č. 71 částečně zasahuje nezkolaudovaná hospodářská stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, která tvoří příslušenství k domu jiného vlastníka na parc. č. 159. Existence této závady je zohledněna v ceně nemovitých věcí. Stavba není předmětem dražby.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.