BYTOVÁ JEDNOTKA 3+1 V JANOVĚ (LITVÍNOV/MO)

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 2086/10
Odhadní cena: 130.000,- Kč
Nejnižší podání: 65.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.05.2020, 13:00
Expirace dražby: 27.05.2020, 13:30

Dražební jistota: 12.000,- Kč
Nejnižší podání: 65.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Most
Obec: Litvínov/Janov

Popis:
Bytová jednotka č. 256/14 je umístěna v 5. NP domu č.p. 256 v Albrechtické ulici v Litvínově, která je součástí sídliště, tvořeného výhradně panelovými obytnými domy a objekty občanské vybavenosti (škola, školka, prodejna potravin). Bytový dům je stavěn technologií montáže betonových prefabrikovaných plošných dílců, má jedno podzemní a osm nadzemních podlaží. Základy domu jsou betonové s vodorovnou i svislou izolací, plochá střecha je pokryta svařovanými živičnými pásy (klempířské konstrukce jsou úplné, bleskosvody jsou osazeny). Stavebně-technický stav hlavních konstrukcí domu a prvků dlouhodobé životnosti je zhoršený, odpovídá stáří a podprůměrné úrovni údržby. V jednotlivých bytech je provedena světelná elektroinstalace, rozvod studené i teplé vody z dálkového zdroje, vytápění centrální teplovodní napojené na horkovod, rozvod zemního plynu a rozvod společné televizní antény. Podle popisu v prohlášení vlastníka má bytová jednotka dispozici 3 + 1 (předsíň, koupelna, WC, tři pokoje, kuchyň, komora a lodžie), v době prohlídky nebyla zpřístupněna. (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.