PODÍL 1/2 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY VE ZDISLAVICÍCH (BN)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 1141/14
Odhadní cena: 800.000,- Kč
Nejnižší podání: 533.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 01.07.2020, 10:30

Dražební jistota: 140.000,- Kč
Nejnižší podání: 533.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Benešov
Obec: Zdislavice

Popis:
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům umístěný na stavební parcele nepravidelného tvaru. Dům je hmotně složen ze dvou částí – dvoupodlažní část domu a k němu přistavěná část domu v úrovni 1. NP (veranda). Dům se jeví (obhlídka byla provedena z veřejných prostor) jako zčásti podsklepený, nepravidelného půdorysného tvaru se sedlovou střechou a s plochou střechou v části, představující verandu. Nosná svislá konstrukce je zděná, nosná vodorovná konstrukce je pravděpodobně železobetonová. Okna jsou dřevěná, stejně jako venkovní dveře. Komín je zděný cihelný, je osazen hromosvod. Vytápění je pravděpodobně zajištěno pomocí kotle, ohřev teplé vody může být pomocí elektrických ohřívačů. S ohledem na stav objektu zjištěný z vnějších prostor lze usuzovat na původní, spíše minimálně udržovaný, stav interiérů. Stavební parcela parc. č. St. 215 je zcela zastavěna rodinným domem č.p. 147. Pozemková parcela parc. č. 161/3 je užívána jako zahrada ve funkčním celku s rodinným domem a nachází se na ní venkovní úpravy a trvalé porosty okrasného charakteru. (více ve znaleckém posudku)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.