PODÍL ID. 1/4 POZEMKU OST. PLOCHA V KOSTICÍCH, OKR. BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 751/18
Odhadní cena: 20.800,- Kč
Nejnižší podání: 13.867,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.06.2020, 10:00
Expirace dražby: 10.06.2020, 10:20

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.867,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Kostice

Popis:
Pozemek je zhruba ve tvaru obdélníka, rovinatý, situovaný ve stávající zástavbě, tvořené hlavně rodinnými domy. Dle územního plánu obce se jedná o plochu zastavitelnou rodinnými domy. Na pozemku stojí vedlejší pomocná stavba, pravděpodobně sklad. Centrum obce Kostice je ve vzdálenosti 540 m, do Břeclavi je vzdálenost 9 km. Přístup ke stavbě je možný přes plotovou branku, oplocení je provedeno pouze částečně.
Součásti: sklad, oplocení vč. podezdívky, plotová branka, zpevněné plochy; inženýrské sítě: přípojka plynovodu.

Celková užitná plocha pozemku je 250 m2.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.