SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL O VELIKOSTI 1/2 NA RODINNÉM DOMĚ V OBCI PRAHA, K.Ú. KUNRATICENejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: N 2/2020
Odhadní cena: 2.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.06.2020, 10:00
Expirace dražby: 30.06.2020, 10:30

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.500.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha
Obec: Praha

Popis:
Vlastníci nemovitosti neumožnili znalci provést řádné místní šetření, ohledání nemovitosti, popsání a přeměření oceňované nemovitosti, a to tím, že znalci nebyl umožněn vstup do vlastní nemovitosti.
Objekt rodinného domu je samostatně stojící a nachází se v ulici Děbolínké. RD je částečně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží a sklonitou střechu. V objektu se nachází 1 bytové jednotka.Stavebnětechnický stav objektu je dobrý, celková údržba domu běžná. U objektu se nachází zpevněná plocha, sklad, oplocení, venkovní úpravy.

Dražebník

Dražebník: Express Dražby a.s.   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.