ZAHRADNÍ CHATKA S POZEMKEM A SE SPOLUVLASTNICKÝM PODÍLEM PŘÍJEZDOVÉ CESTY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7319/16 - 106
Odhadní cena: 128.000,- Kč
Nejnižší podání: 85.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.06.2020, 10:00
Expirace dražby: 16.06.2020, 10:30

Dražební jistota: 8.500,- Kč
Nejnižší podání: 85.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Děčín - Podmokly

Popis:
Zahradní chatka, nepodsklepenou, s jedním NP pod pultovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Střecha je pultová, s krytinou živičnou. Okna jsou jednoduchá, dveře náplňové. Podlahy jsou prkenné, zničené. Vytápění objektu je lokální na tuhá paliva. Stavba se nachází ve špatném technickém stavu, je nezabezpečená proti vniknutí cizími osobami.
Zastavěná plocha objektu činí cca 16 m2. Výměra obytné části činí cca 10 m2.
Pozemek parc.č. 2758/59 zahrada o výměře 329 m2
Součástí je částečné oplocení, vrátka, skleník (v havarijním stavu), trvalé porosty a kůlna v havarijním stavu (dřevěné konstrukce, s pultovou střechou, krytinou IPA, podlaha je betonová, zastavěná plocha činí cca 5 m2).

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.