SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 BYTU 3+1 V DĚČÍNĚ - PODMOKLY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7319/16 - 107
Odhadní cena: 744.000,- Kč
Nejnižší podání: 496.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 01.07.2020, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 496.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Děčín - Podmokly

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.