SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 POZEMKŮ V POLOUVSÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1537/19 - 277
Odhadní cena: 15.500,- Kč
Nejnižší podání: 10.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 03.07.2020, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Polouvsí u Jeseníku nad Odrou

Popis:
Pozemky se nachází v okrese Nový Jičín, v obci Jeseník nad Odrou, části Polouvsí, poblíž zastávky bus
„Jeseník nad Odrou, Polouvsí, rozc.“. Pozemky jsou v Územním plánu zařazeny v plochách NP plochy
přírodní (lokální biokori dor). Pozemek parc.č. 225/1 je pozemkem vodní plochy ( koryto vodního toku
umělé). Na pozemku parc.č. 226/2 se nachází trvalé porosty, v minimálním množství.
parc.č. 225/1 druhu vodní plocha o výměře 342 m2
parc.č.226/2 druhu trvalý travní porost o výměře 4 874 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.