DRAŽÍME PODRUHÉ: PODÍL 1/16 POZEMKU V BOŘITOVĚ, OKR. BLANSKO

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2315/15
Odhadní cena: 114.000,- Kč
Nejnižší podání: 57.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.06.2020, 10:00
Expirace dražby: 24.06.2020, 10:20

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 57.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Bořitov

Popis:
Spoluvlastnický podíl pozemku parc. č. 229 (trvalý travní porost) v kat. území Bořitov, obec Bořitov, okres Blansko, zapsaného na LV 295.
Pozemek se nachází cca ve středu zastavěné části obce Bořitov. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 2.615 m2. Pozemek je na západní, východní a části severní straně ohraničený drátěným oplocením sousedních vlastníků. Na pozemku se nachází část nezpevněné cesty. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1833, který je ve vlastnictví obce Bořitov.

Přípojky IS nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha změn na plochu smíšeně obytnou.

Více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.