POZEMKY V K.Ú. KRALOVICE, OKR. PLZEŇ - SEVER

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 2353/13-133
Odhadní cena: 268.000,- Kč
Nejnižší podání: 178.700,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 23.07.2020, 10:30

Dražební jistota: 130.000,- Kč
Nejnižší podání: 178.700,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Kralovice

Popis:
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající se z pozemku p.č. 611 – vodní plocha, pozemku p.č. 724/28 – orná půda, pozemku p.č. 1253 – orná půda, pozemku p.č. 1317 – orná půda, pozemku p.č. 1318 – orná půda, pozemku p.č. 1355 – orná půda, pozemku p.č. 2077/222 – orná půda, pozemku p.č. 2077/223 – orná půda, pozemku p.č. 2077/226 – orná půda, pozemku p.č. 2335 – orná půda, pozemku p.č. 3553/24 – orná půda, pozemku p.č. 3621/6 – vodní plocha, pozemku p.č. 4119/57 – orná půda, pozemku p.č. 5431/176 – orná půda, pozemku p.č. 5529/8 – vodní plocha, pozemku p.č. 5529/9 – vodní plocha, pozemku p.č. 5529/11 – vodní plocha a pozemku p.č. 5675/10 – vodní plocha, vše v k.ú. Kralovice u Rakovníka, obec Kralovice, okres Plzeň- sever.
Pozemek p.č. 611 je situovaný ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky, jedná se o část rybníku.
Pozemek p.č. 724/28 je situovaný v odlehlé části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Pozemek p.č. 1253 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 1247/18 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Pozemek p.č. 1317 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 1247/27 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Pozemek p.č. 1318 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 1247/18 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Pozemek p.č. 1355 je situovaný v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 1247/18 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Pozemky p.č. 2077/222, p.č. 2077/223 a p.č. 2077/226 jsou situovány jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a je součástí zemědělských honů.
Pozemek p.č. 2335 je situovaný v jihozápadní části katastrálního území s přístupem přes pozemek p.č. 5777/16 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Česká republika a přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
Pozemek p.č. 3553/24 je situovaný severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je na okraji rybníka.
Pozemek p.č. 3621/6 je situovaný v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky, jedná se o část rybníku.
Pozemky p.č. 4119/57 a p.č. 6575/10 jsou situovány v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a je součástí zemědělských honů.
Pozemek p.č. 5431/176 je situován v okrajové zastavné části obce Kralovice. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, stěrkové komunikaci, na pozemku p.č. 5431/135 – orná půda, který je ve vlastnictví: Město Kralovice, Markova tř. 2, 331 41 Kralovice. Dle informací ČSÚ v obci Kralovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města, obce Kralovice je pozemek vedený v plochách změn jako: „Bl.1 – Bydlení individuální – RD městského a příměstského charakteru“ a „PP – veřejná prostranství a parky“.
Pozemky p.č. 5529/8 a p.č. 5529/9 a 5529/11 jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou součástí koryta vodního toku.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.