DRAŽBA ID. 1/24 POZEMKU V OBCI POČÁTKY, OKR. PELHŘIMOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6788/15
Odhadní cena: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.08.2020, 11:00
Expirace dražby: 04.08.2020, 11:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Pelhřimov
Obec: Počátky

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.