DRAŽBA ID. 1/24 POZEMKU V OBCI POČÁTKY, OKR. PELHŘIMOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6788/15
Odhadní cena: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.10.2020, 09:00
Expirace dražby: 20.10.2020, 09:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Pelhřimov
Obec: Počátky

Popis:
Zemědělský pozemek parc.č.366 (trvalý travní porost o výměře 0,9139 ha) v rámci většího půdního celku těchto zemědělských pozemků místy s menšími plochami s lesním porostem. Pozemek těsně navazuje na jeden menší lesík v těchto místech, z jihozápadní strany je ohraničen podružnější vodotečí představující přítok nedalekého Doubravského potoka, je pouze zemědělsky obhospodařován (sečená louka) a nenachází se na něm žádné trvalé porosty.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.