DRAŽBA ID. 1/6 LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI POČÁTKY, OKR. PELHŘIMOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6788/15
Odhadní cena: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 20.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.12.2020, 10:00
Expirace dražby: 01.12.2020, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 20.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Pelhřimov
Obec: Počátky

Popis:
Dva lesní pozemky parc.č.337/1 a 340/1 v celkové výměře 0,9407 ha situované na samém okraji (ve výběžku na jihozápadní straně) jednoho z větších lesních kompletů v tomto území. Jedná se o téměř ucelenou lesní plochu, a to i z hlediska evidovaného porostu zahrnujícího v celé ploše celkem 3 porostní skupiny rozprostírající se vždy na obou parcelách oddělených od sebe jen úzkou již hůře patrnou lesní cestou.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.