SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/3 POZEMKU - PŘÍJEZDOVÁ CESTA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 937/18 - 60
Odhadní cena: 7.600,- Kč
Nejnižší podání: 5.067,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 28.07.2020, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 5.067,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Poruba u Orlové

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.