OBJEKT BYDLENÍ ŽATEC + POZEMEK A DALŠÍ STAVBY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 204/18-73
Odhadní cena: 3.880.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.586.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.07.2020, 09:00
Expirace dražby: 22.07.2020, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.586.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Louny
Obec: Žatec

Popis:
Areál s rodinným domem, ostatními objekty a velkým pozemkem. Podle platného územního plánu a jeho změny č. 6 se areál nachází v ploše pro individuální bydlení.
Areál s rodinným domem a ostatními stavbami se nachází ve městě Žatec, v ulici Stroupečská č. pop. 3065, v severní části města, u břehu řeky Ohře. Dříve byl areál využíván jako čistírna odpadních vod pro podnik Fruta Žatec (původně do r. 1951 Dreherův pivovar), po r. 1989 již nebyl užíván. Příjezd k nemovitosti je po veřejně užívané vedlejší zpevněné silnici v ul. Stroupečská (LV 10001 – Město Žatec). Podle programu Aquarius je kód záplavy 3 – střední riziko.
Okolní zástavba smíšená - je tvořena starými rodinnými domy, skladovým areálem, zahrádkami i lokalitou s novými rodinnými domy. Severně od pozemku ve vzdálenosti 300 m leží bývalý Dreherův pivovar – mezi jeho areálem a ulicí Stroupečskou je dle územního plánu rozvojová oblast určená k zástavbě pro bydlení v rodinných domech.
Rodinný dům je netypický – původně byl užíván jako provozní budova k vyrovnávací nádrži na předčištění odpadních vod z podniku Fruta, nádrž přímo navazuje na dům na jihovýchodní straně, je stále zaplněna vodou. Dům je asi z r. 1970, v r. 2007 byly provedeny menší stavební úpravy a dům je užíván pro bydlení (Povolení změny užívání stavby je ze dne 29.1.2007).
Dům je samostatně stojící, podsklepený, s 1 nadzemním podlažím, je zastřešen sedlovou střechou s obytným podkrovím na části půdorysu. Půdorys je obdélníkový. Vstup do domu je ze severozápadní strany do chodby. Dům obsahuje 1 bytovou jednotku 3+1, skládá se z těchto částí: 1.PP – sklep 1.NP – 2 pokoje, kuchyň, koupelna s WC, předsíň Podkroví – 1 pokoj
K domu je přistavěn zděný přístřešek - zastřešená terasa, vstup na ni je i z kuchyně. Z terasy vede schodiště do sklepa.
Dům je zděný z cihel pálených, tl. 40 cm. Je zastřešen sedlovou střechou. Krov je dřevěný, krytina je z asfaltových šindelů. Schody jsou dřevěné - dřevěné stupně bez podstupnic.
Omítky venkovní břízolitové, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Stropy jsou rovné a trámové (v obývacím pokoji), vnitřní omítky vápenné hladké. Obklady keramické jsou v koupelně a v kuchyni. Okna jsou dřevěná zdvojená a 1x plastové (v kuchyni), dveře hladké. Podlahy v obytných místnostech PVC, v ostatních místnostech je keramická dlažba a PVC. Vnitřní vybavení tvoří umyvadlo, sprchový kout, WC kombi, v kuchyni el. sporák. Vytápění je ústřední s el. kotlem, radiátory jsou deskové, v koupelně je podlahové vytápění. Ohřev vody zajišťuje el. bojler. Objekt je napojen elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci.

Sklad s bydlením (původně úpravna užitkové vody) Sklad se nachází u vjezdu do areálu na pravé straně, za zemním sklepem. Sklad má zastavěnou plochu 247 m2, je asi z r. 1920, původně byl užíván jako provozní budova na úpravu užitkové vody. Podle obhlídky zvenčí je sklad v podprůměrném stavebně-technickém stavu, pravděpodobně dlouhodobě bez údržby. V jeho jihovýchodní části je asi upravena část místností na bydlení - není ale znám rozsah úprav, proto je stavba oceněna jako sklad.

Zemní sklep Zemní sklep se nachází u vjezdu do areálu na pravé straně, před skladem s bytem. Sklep má dle odborného odhadu zastavěnou plochu asi 120 m2. Zděný vstupní objekt s dveřmi a násyp zeminy nad sklepem.

Sklad (původně čerpací stanice užitkové vody) Sklad se nachází v jižní části pozemku, u břehu řeky Ohře. Má zastavěnou plochu 60 m2, původně byl užíván jako čerpací stanice užitkové vody z řeky. Při místním nebyl šetření přístupný. , je pravděpodobně užívána jako sklad, je v podprůměrném stavebně-technickém stavu.

Nádrž zapuštěná (původně na předčištění odpadních vod) Nádrž se nachází u jihovýchodní stěny rodinného domu. Má zastavěnou plochu 147 m2, je asi z r. 1970, původně byla užívána jako vyrovnávací nádrž pro předčištění odpadních vod. Jedná se o betonovou nádrž, hloubka je asi 3,5 m, nádrž je zastřešena sedlovou střechou krytou asfaltovým šindelem. Není dlouhodobě užívána, ale je v ní stále voda, která prosakuje do sklepa rodinného domu. Nádrž je v podprůměrném stavebně-technickém stavu. Nádrž nadzemní (původně biologický filtr) Nádrž se nachází v jižní části pozemku vlevo, u břehu řeky Ohře. Jedná se o kruhovou nádrž o průměru 18 m, původně byla užívána jako biologický filtr pro čištění odpadních vod.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.