DRAŽBA RD S POZEMKY V RYCHVALDĚNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6371/15
Odhadní cena: 2.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.333.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.08.2020, 09:00
Expirace dražby: 11.08.2020, 09:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.333.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Rychvald

Popis:
viz dražební vyhláška a znalecký posudek

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.