REKREAČNÍ OBJEKT NA POZEMKU VE VLASTNICTVÍ OBCE, V OBCI CHOTEČ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 124/13
Odhadní cena: 429.000,- Kč
Nejnižší podání: 286.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 29.07.2020, 10:20

Dražební jistota: 45.000,- Kč
Nejnižší podání: 286.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Choteč

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu rodinné rekreace č.e. 11. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá špatné údržbě. Fasáda chaty není zateplená. Chata je podsklepená. V kamenném podsklepení pod verandou je prasklina. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna chaty jsou dřevěná s dřevěnými okenicemi. Vchodové dveře chaty jsou dřevěné plné. K chatě nepatří pozemek. Chata je ve špatném stavu, určená k celkové rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je špatný, ve stráni.
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 56 m2. Pozemek není předmětem ocenění, je ve vlastnickém právu obce Choteč. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 319/1 ve vlastnickém právu obce Choteč.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.