SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, ZŘEJMĚ NEPODSKLEPENÁ STAVBA VE ŠTRAMBERKU - FOTO V PŘÍLOZE DOKUMENTU A POSUDKU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 6958/16 - 118
Odhadní cena: 800.000,- Kč
Nejnižší podání: 533.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 16.07.2020, 10:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 533.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Štramberk u Nového Jičína

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, zřejmě nepodsklepenou stavbu, s jedním NP pod plochou střechou, s navazujícím skleníkem. Základy objektu jsou betonové. Nosné konstrukce jsou kombinované - zděné z cihel a tvárnic. Střecha je plochá, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou břízolitové, vnitřní vápenné hladké. Vrata jsou plechová, okna dřevěná zdvojená.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje s: podlahy betonové a keramické dlažby. Vytápění objektu bude zřejmě ústřední, na tuhá paliva.
Zastavěná plocha, vč. navazujícího skleníku činí 387 m2. Užitnou plochu znalec odhaduje na cca 320 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.