DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL ID. 1/6 POZEMKU S DVOJGARÁŽÍ V ČESKÉM BRODĚ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 10134/13-171
Odhadní cena: 40.200,- Kč
Nejnižší podání: 16.080,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.07.2020, 10:30
Expirace dražby: 29.07.2020, 10:50

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.080,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kolín
Obec: Český Brod

Popis:
Pozemek je rovinatého terénu, je oplocen spolu se sousedním přilehlým pozemkem - dohromady tak tvoří zahradu okolo bytového domu, vč. parkovacích ploch. Na pozemku jsou plechové garáže (2x dvougaráž, 1x samostatná garáž) a jeden menší plechový sklad. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy. Centrum obce Český Brod je ve vzdálenosti 1 km, do Kolína je vzdálenost 25 km, k okraji Prahy je vzdálenost 20 km. Přístup na pozemek je vjezdovou bránou a brankou z ulice Palackého, přes sousední pozemek (jiného subjektu). Dle územního plánu obce Český Brod se pozemek nachází ve stabilizovaných plochách "BH" - zóny pro bydlení (hromadné).

Konstrukční řešení a technické vybavení plechové garáže:
Jedná se o levou část plechové dvougaráže, která je umístěna v rohu pozemku parc.č. 228/82. Konstrukce je kovová s plechovým jednostranným opláštěním z vlnitého plechu, prosklení nad vraty je s fixní výplní tzv. "drátosklo", vrata dvoukřídlá. Krytina je z živičných pásů, místy vyspravovaná, za hranicí životnosti. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení.

Pozemek parc.č. 228/82: výměra 460 m2, zastavěná plocha plechová garáže 15,89 m2.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.