OPAKOVANÁ DRAŽBA RODINNÉHO DOMU V MILEVĚ U KLADRUB

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 130/18 - 215
Odhadní cena: 2.070.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.035.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 22.07.2020, 10:30

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.035.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Tachov
Obec: Milevo u Kladrub

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Tachov, ve městě Kladruby, části Milevo, cca 150 m severně od zastávky bus „Kladruby, Milevo“. V okolí se nachází řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 1909/15 (pozemek je ve vlastnictví města Kladruby). V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. Ve městě Kladruby je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 5 km od nemovité věci. Další občanská vybavenost je k dispozici v Plzni, ve vzdálenosti cca 35 km od nemovité věci.
Jedná se o původní zemědělskou usedlost. Stavba je samostatně stojící s navazující hospodářskou částí, zřejmě nepodsklepená, se dvěma NP a zřejmě půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová, s krytinou z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou provedeny – žlaby a svody. Fasádní omítky jsou vápenné. Je provede venkovní obklad soklu. Okna jsou z části plastová, z části jednoduchá.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci. Znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením - vytápění objektu ústřední, rozvod vody studené a teplé, vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity tvoří zřejmě vana nebo sprchový kout, umyvadlo a WC.
Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to zřejmě na elektřinu a vodu. Ostatní sítě nebylo možno zjistit. Odkanalizování objektu je svedeno zřejmě do žumpy.
Zastavěná plocha objektu (vč. hospodářské části) činí cca 290 m2. Obytnou plochu domu znalec odhaduje na cca 170 m2.
Objekt je v užívání více jak 80 let. Stavba se zanedbanou údržbou s předpokladem dalších investic na provedení menších stavebních úprav.
- venkovní úpravy
přípojky IS – zřejmě elektro a voda, zřejmě žumpa, zpevněné plochy, oplocení, vč. vrat a vrátek
- vedlejší stavba (hospodářská budova)
Jedná se o zděnou hospodářskou budovu, se dvěma NP a sedlovou střechou, která navazuje na stavbu rodinného domu č.p. 37. Stavba je zděné konstrukce z cihel, střecha je sedlová s krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Fasádní omítky jsou vápenné, vrata jsou dřevěné. Zastavěná plocha činí cca 82 m2.
- vedlejší stavba (kůlna na pozemku parc.č. 11)
Jedná se o nepodsklepenou, zděnou kůlnu, s jedním NP a pultovou střechou, s krytinou plechovou. Dveře jsou dřevěné. Zastavěná plocha činí cca 10 m2.
- vedlejší stavba (kůlna na pozemku parc.č. st. 7/1)
Jedná se o nepodsklepenou, zděnou kůlnu, s jedním NP a pultovou střechou, s krytinou z tašek. Dveře jsou prosklené. Zastavěná plocha činí cca 16 m2.
- trvalé porosty
Na pozemku zahrady se nachází okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.