BYT OKR. TEPLICE PODÍL 1/2 II.KOLO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 364/19-92
Odhadní cena: 184.000,- Kč
Nejnižší podání: 92.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.07.2020, 13:00
Expirace dražby: 22.07.2020, 14:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 92.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Teplice
Obec: Bílina

Popis:
Nemovitost se nachází ve městě Bílina, v městské části Teplické Předměstí na Sídlišti za Chlumem, které se nachází na východním okraji města. Jedná se o bytový dům panelový, řadový s 5 vchody a pěti čísly popisnými. Příjezd je po vedlejší zpevněné komunikaci ve vlastnictví města Bílina. Pozemek kolem domu parc. č. 1636/1 je též ve vlastnictví města Bílina. Okolní zástavba je tvořena bytovými domy a veřejnou zelení.

Byt se nachází v bytovém domě na Sídlišti za Chlumem č.p. 765. Jedná se o bytový dům s pěti čísly popisnými a pěti vchody. Vchod č.p. 765 je umístěn jako druhý zprava, tedy druhý ze severní strany. Dům je obdélníkového půdorysu, podsklepený, s plochou střechou a bez podkroví. Dům má 7. nadzemních podlaží a je orientován na východ a na západ. Okolo domu je pozemek, který je ve vlastnictví města Bílina.

Dispozice domu: Vstup do domu je z východní strany do 1.NP do zádveří a chodby se schodištěm a výtahem
Nosná konstrukce: panelová
Izolace: proti zemní vlhkosti
Vnější povrchy: zateplená omítka
Střecha: sklonitá
Schodiště: betonové+broušené teraco
Střešní krytina: PVAC pásy
Oplechování: parapety, žlaby, svody z pozinkovaného plechu
Bleskosvod: instalován
Napojení na přípojky: elektro, vodovod, kanalizace, plyn
Výše spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích je 99/10070 v katastru nemovitostí, v prohlášení vlastníka je uveden zlomek 594/60420, což je téměř stejný zlomek jako uvedený ve výpisu katastru nemovitostí.

- byt 2+1 umístěný v 8.NP č. p. 765, byt je pravděpodobně v průměrném stavebně technickém stavu. Bytový dům je po kompletní revitalizaci. Orientace bytu je na východ a na západ.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.