PODÍL ID. 1/10 DOMU SE ZAHRADOU ARNULTOVICE U NOVÉHO BORU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 945/18
Odhadní cena: 240.000,- Kč
Nejnižší podání: 160.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.08.2020, 10:00
Expirace dražby: 05.08.2020, 10:20

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 160.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Česká Lípa
Obec: Nový Bor

Popis:
Samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně -technický stav odpovídá dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená a nese známky opotřebení. Dům je podsklepený. Střecha budovy je plochá. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou plastové, částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. 97 stojí stavba pro bydlení č.p. 374. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavění plocha a nádvoří o celkové výměře 420 m2. Pozemek parc. č. 98 navazuje na pozemek parc. č. 97 a tvoří s ním jeden funkční celek přibližně obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 486 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem s vchodovou brankou a vjezdovými vraty. na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a garáž. Garáž je samostatně stojící. Konstrukce garáže je zděná, vjezdová vrata jsou ocelová. Střecha garáže je pultová. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 112, který je ve vlastnictví města Nový Bor.

Více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.