SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/24 SPORTOVIŠTĚ S BUDOVOU DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1564/14 - 91
Odhadní cena: 11.000,- Kč
Nejnižší podání: 7.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 29.07.2020, 10:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 7.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Dolní Lomnice u Kunic

Popis:
Parc.č. 584/15 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 628 m2
Na pozemku se nachází budova dřevěné konstrukce, s pultovou střechou, krytinou plechovou, okna jsou dřevěná s mřížemi. Další budova je dřevěné konstrukce, s pultovou střechou, krytinou plechovou, okna jsou plastová.
Celková zastavěná plocha činí cca 15 m2 + 68 m2.
Příslušenství:
- venkovní úpravy
Přístřešek (dřevěné konstrukce, s pultovou střechou, zastavěná plocha činí cca 35 m2, basketbalový koš, dva sloupky na volejbalovou síť, hřiště, oplocení včetně vrat)

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.