SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÝ DŮM V KAMENNÝCH ŽEHROVICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 7907/16 - 137
Odhadní cena: 3.800.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.533.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.07.2020, 10:00
Expirace dražby: 30.07.2020, 10:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.533.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kladno
Obec: Kamenné Žehrovice u Kladna

Popis:
Rodinný dům je samostatně stojící, zřejmě částečně podsklepený, s jedním NP a částečně obytným podkrovím a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Fasádní omítky nejsou dokončeny. Je proveden venkovní obklad soklu. Okna zdvojená a luxfery. Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se standardním vybavením domu: vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, vybavení sanity vanou, případně sprchovým koutem, umyvadlem a WC.
Napojení na IS: voda, elektro. Odkanalizování je svedeno zřejmě do žumpy.
Další informace znalec získal z realitního serveru expressdrazby.cz:
Popis z roku 2014:
Dům je samostatně stojící, částečně podsklepený a má jedno nadzemní podlaží, podkroví a sklonitou střechu. Nachází se na mírně svažitém pozemku, půdorysu L, kolaudovaný v roce 1992. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, střecha sklonitá, stropy hurdiskové se dvěma bytovými jednotkami se společným vchodem. Dispozice domu je 4+1 a 1+1. Schody do podkroví jsou s ocelovou schodnicí a dřevěnými stupni. Okna dřevěná zdvojená, podlahy PVC, textilní tkaniny, keramická dlažba, dveře plné a prosklené. V objektu rozvod studené i teplé vody, ohřev boiler, kanalizace svedena do žumpy. Vytápění ÚT elektrické. Dům je částečně zateplen. Stavebně technický stav dobrý.
Zastavěná plocha objektu činí 139 m2. Obytnou plochu znalec odhaduje na cca 150 m2. Objekt je v užívání cca 30 let.
Garáž bez čp/če, součást pozemku parc.č. st. 976 - stavba je samostatně stojící, nepodsklepená, zděné konstrukce. Střecha je pultová, se střešní krytinou z tašek. Okna jsou jednoduchá, vrata plechová.
Zastavěná plocha objektu činí 49 m2.
Pozemky parc.č. st. 975, st. 976 a 173/3 jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, garáž, vedlejší stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 1 214 m2.
Pozemek parc.č. 390/8 je pozemek lesa s trvalými porosty. Dle dálkového náhledu do Lesní hospodářské osnovy se jedná o drobnou parcelu, PP Povodí Kačáku. Na pozemku se nachází lípa malolistá.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.