PODÍL 1/6 POZEMKU A PODÍL 5/24 POZEMKU V OBCI VELKÉ HAMRY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 1051/11
Odhadní cena: 10.800,- Kč
Nejnižší podání: 7.200,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.08.2020, 10:00
Expirace dražby: 05.08.2020, 10:30

Dražební jistota: 1.800,- Kč
Nejnižší podání: 7.200,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jablonec nad Nisou
Obec: Velké Hamry

Popis:
Předmětné nemovité věci jsou zapsané na dvou listech vlastnictví a jsou různých poloh. Na listu vlastnictví 660 jsou zapsány 4 parcely, které jsou ve skutečnosti loukami (2858/6, 2861 a 2872/4). Na p.č. 2861 se nachází příhradový sloup vedení elektřiny, a to při silnici, parcela 2858/3 je okrajem lesa, který navazuje ze severozápadní strany, dále je zde (spíše provizorní) dřevěná stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, rozměry (cca 2,5 x 4 metry) zápisu ani nepodléhá. Na pozemcích jsou uložené hráně s dřevem. Polohou jde o jihozápadní okrajovou část obce, pozemky sousedí s úzkou místní asfaltovou komunikací patřící obci (p.č. 2564). Na listu vlastnictví 661 jsou zapsány dvě parcely, větší má kulturu les a lesem i ve skutečnosti je, druhá parcela má kulturu ostatní plocha, zeleň, ve skutečnosti jde o okraj silnice s přesahem sousedícího náletového porostu, v části je i oplocení, které zřejmě (mezníky nebyly v terénu dohledány) nesouhlasí s parcelní hranicí. Lesní porost na p.č. 525 je veden v LHP jako porost 638 C d9 se zakmeněním 0,8, stářím 90 let a zastoupením jasan (40 %), buk (20 %), javor (20 %) a olše (20 %), v popisu je dále uveden mladší podrost osiky. Místním šetřením lze s tímto zařazením souhlasit. Polohou jde o širší centrum obce, pozemky sousedí s místní asfaltovou komunikací patřící obci (p.č. 549) (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.