SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/9 ORNÉ PŮDY V HRADIŠTI U BLOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3719/18 - 173
Odhadní cena: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.08.2020, 10:00
Expirace dražby: 19.08.2020, 10:30

Dražební jistota: 800,- Kč
Nejnižší podání: 6.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-jih
Obec: Hradiště u Blovic

Popis:
parc.č. 826 orná půda o výměře 7 560 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.