SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/9 ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V HRADIŠTI U BLOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3719/18 - 177
Odhadní cena: 14.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.08.2020, 10:00
Expirace dražby: 20.08.2020, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-jih
Obec: Hradiště u Blovic

Popis:
parc.č. 897 orná půda o výměře 9 319 m2
parc.č. 898 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 333 m2
parc.č. 899 lesní pozemek o výměře 668 m2
Celková výměra zemědělských pozemků činí 9 652 m2. Výměra lesního pozemku činí 668 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.