POZEMEK - KOMUNIKACE V HRADIŠTI U BLOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3719/18 - 185
Odhadní cena: 8.500,- Kč
Nejnižší podání: 5.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.08.2020, 10:00
Expirace dražby: 26.08.2020, 10:30

Dražební jistota: 500,- Kč
Nejnižší podání: 5.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-jih
Obec: Hradiště u Blovic

Popis:
parc.č. 292/33 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.