SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 ORNÉ PŮDY V NYMBURKU (POZEMEK URČENÝ PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5817/12 - 113
Odhadní cena: 103.000,- Kč
Nejnižší podání: 68.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.08.2020, 10:00
Expirace dražby: 27.08.2020, 10:30

Dražební jistota: 7.000,- Kč
Nejnižší podání: 68.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nymburk
Obec: Nymburk

Popis:
pozemek parc.č. 1292/3 se nachází ve městě Nymburk, při ul. Za Žoskou, poblíž stavby č.p. 383. Přes pozemek vede vedení VN. Pozemek je v Územním plánu zařazen v plochách Z08, způsob využití výroba a skladování lehký průmysl (VL). Jedná se o pozemek určený pro komerční využití.
parc.č. 1292/3 druhu orná půda o výměře 1 725 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.