SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKU V KOVANICÍCH U NYMBURKU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5817/12 - 117
Odhadní cena: 204.000,- Kč
Nejnižší podání: 136.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 28.08.2020, 13:00
Expirace dražby: 28.08.2020, 13:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 136.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nymburk
Obec: Kovanice u Nymburku

Popis:
pozemek parc.č. 329/26 se nachází v okrese Nymburk, v obci Kovanice v areálu Letiště Nymburk. Jedná se o pozemek, který alespoň částečně souvisí s vymezenou plochou koridoru dopravní nebo technické infrastruktury letiště, parc.č. 326/29 druhu orná půda o výměře 3 307 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.