OPAKOVANÁ DRAŽBA POZEMEK - TRVALÝ TRAVNÍ POROST V ÚZEMNÍM PLÁNU OBCE FOTO V POSUDKU

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3767/12 - 117
Odhadní cena: 66.000,- Kč
Nejnižší podání: 33.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.09.2020, 10:00
Expirace dražby: 02.09.2020, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 33.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Vesec u Liberce

Popis:
pozemek je situován v okrese Liberec, na jižním okraji města Liberec, místní části Vesec,
poblíž ul. U Statku, za domem č.p. 103. Na pozemku se nenachází žádné stavba, ani venkovní úpravy. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Pozemek je přístupný přes nezpevněné pozemky parc.č. 1512 (ve vlastnictví České Republiky) a parc.č. 1511 ve vlastnictví (Statutárního města Liberec). Dle platného Územního plánu Liberce se pozemek nachází v plochách BV – bydlení vesnické.
Parc.č. 1510/2 trvalý travní porost o výměře 173 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.