RODINNÝ DŮM V MILEVSKU, OKR. PÍSEK - VE STEJNÝ DEN DRAŽÍME I PODÍL ID. 1/2 POZEMKU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 690/19-132
Odhadní cena: 3.600.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.400.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.08.2020, 10:00
Expirace dražby: 19.08.2020, 10:20

Dražební jistota: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.400.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Písek
Obec: Milevsko

Popis:
Nemovitá věc se nachází v západní zastavěné části města Milevsko v ulici Jeřábkova č.p. 1615 v zástavbě rodinných domů.
Jedná se o samostatně stojící přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně-technický stav je odpovídající dobré údržbě. Dům není podsklepený. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Budova z r. 2017 dle databáze RÚIAN. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou plastové částečně prosklené. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.

Ve stejný den dražíme i podíl id. 1/2 pozemku, na kterém rodinný dům stojí.

Více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.