PODÍL ID. 1/2 POZEMKU, NA KTERÉM STOJÍ RODINNÝ DŮM V MILEVSKU, OKR. PÍSEK - VE STEJNÝ DEN DRAŽÍME I DŮM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 690/19-133
Odhadní cena: 320.000,- Kč
Nejnižší podání: 213.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.08.2020, 11:00
Expirace dražby: 19.08.2020, 11:20

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 213.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Písek
Obec: Milevsko

Popis:
Na pozemku parc. č. St. 3265 stojí stavba rodinného domu č.p. 1615 (v exekučním řízení je připravována i dražba tohoto domu). Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 129 m2. Pozemek parc. č. 1580/19 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 3265 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 707 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky nejsou oploceny. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1580/18 ve vlastnictví soukromého vlastníka a dále přes pozemek parc. č. 1587/14 ve vlastnictví města Milevsko.

Ve stejný den dražíme i rodinný dům, který na pozemku stojí.

Více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.