OBJEKT BYDLENÍ KLADNO - PODÍL 1/2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 118/20-26
Odhadní cena: 640.000,- Kč
Nejnižší podání: 426.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.08.2020, 10:00
Expirace dražby: 12.08.2020, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 426.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kladno
Obec: Kladno

Popis:
Dům č.p. 462 je řadový koncový, z části podsklepený, s 1 nadzemním podlažím, se sedlovou střechou bez obytného podkroví. Půdorys je obdélníkový. Z ulice je vraty vstup a vjezd na dvůr, do domu je vstup ze dvora ze severní strany. Ve dvoře proti domu stojí vedlejší stavba, která je ve zhoršeném stavu (má zborcenou střechu), na dvůr navazuje zahrada. Dvůr je zarostlý náletovými dřevinami.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.