POZEMKY LV 82, KÚ HUNČICE, OBEC LÍŠŤANY, OKR. PLZEŇ-SEVERNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EXD 2/20-4
Odhadní cena: 232.000,- Kč
Nejnižší podání: 154.700,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.08.2020, 08:30
Expirace dražby: 18.08.2020, 09:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 154.700,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Líšťany

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.