2. OPĚTOVNÁ DRAŽBA DRAŽBA ZEM. STAVBY + POZEMKY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ, OKR. KARVINÁNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 5884/06
Odhadní cena: 343.000,- Kč
Nejnižší podání: 171.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.09.2020, 10:00
Expirace dražby: 01.09.2020, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 171.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karviná
Obec: Český Těšín

Popis:
Jedná se o nepodsklepenou samostatně stojící zemědělskou stavbu s jedním nadzemním podlažím. Uvnitř nemovitosti se pravděpodobně nachází dvě místnosti. Zemědělská stavba je bez využití a nachází se v havarijním stavebně-technickém stavu bez údržby. Nemovitost není napojena na inženýrské sítě. Objekt není vytápěn. Oceňovaná zemědělská stavba s pozemky se nachází městské části Horní Žukov ve městě Český Těšín, poblíž veřejné komunikace ul. Frýdecká v rozptýlené zástavbě rodinných domů a venkovských staveb. Dle územního plánu se pozemky parc.č. 684, 685 a 686 nacházejí v zóně smíšené obytné – venkovské, pozemky parc.č. 674/4 a 693/4 se nacházejí v zóně zemědělských pozemků a pozemek parc.č. 692/4 se nachází v zóně krajinné zeleně. Pozemky se nachází ve svažitém terénu směrem na sever.
Přístup a příjezd k zemědělské stavbě a k pozemkům je možný z jižní strany ze zpevněné komunikace, ve vlastnictví jiných soukromých vlastníků a dále z komunikace ve vlastnictví obce. Přístup a příjezd není po právní stránce zajištěn.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.