OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/4 GARÁŽE VE VYŠKOVĚNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 9375/09
Odhadní cena: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 25.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.09.2020, 11:00
Expirace dražby: 01.09.2020, 11:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 25.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vyškov
Obec: Vyškov

Popis:
Vnitřní řadová dvoupodlažní garáž se nachází ve městě Vyškov, nedaleko rybníka Jandovka. Lokalita s řadovými garážemi je na západním okraji města. Příjezd je místní asfaltovou komunikací z Brněnské ulice.
Zde na svažitém pozemku stojí 6 nestejně dlouhých řad garáží. Při stavbě bylo využito svažitosti terénu a tak je naprostá většina garáží postavena jako dvoupodlažní s vjezdy na protilehlých stranách. Tímto způsobem je postaven i oceňovaný objekt stojící na pozemku p.č. 2421/68 – zastavěná plocha a nádvoří. Mezi řadami garáží je pozemek p.č. 2421/1 ve vlastnictví města Vyškov. Z asfaltové plochy odvádí srážkovou vodu dešťová kanalizace. Ke garážím je zaveden přívod elektřiny.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.