ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY K.Ú. SEDLEC U MIKULOVA - PODÍL 1/12

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 10009/20-8
Odhadní cena: 48.000,- Kč
Nejnižší podání: 32.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.08.2020, 11:00
Expirace dražby: 26.08.2020, 12:00

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 32.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Sedlec

Popis:
podíl o velikosti id. 1/12 na níže uvedených nemovitých věcech:

-pozemek parcelní číslo. 974/18 o vyměře 17608m2, druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Sedlec, katastrální území Sedlec u Mikulova, na listu vlastnictví č. 940
-pozemek parcelní číslo. 996/15 o vyměře 7630m2, druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Sedlec, katastrální území Sedlec u Mikulova, na listu vlastnictví č. 940

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.