ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY K.Ú. SEDLEC U MIKULOVA - PODÍL 1/12

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 DC 10009/20-10
Odhadní cena: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.08.2020, 12:00
Expirace dražby: 26.08.2020, 13:00

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Sedlec

Popis:
podíl o velikosti id. 1/12 na níže uvedených nemovitých věcech:

p.č. 1049/1 k.ú. Sedlec u Mikulova, vinice
p.č. 1254/1 k.ú. Sedlec u Mikulova, orná půda

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.