SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 5/8 LESNÍHO POZEMKU V KAMENNÉM PŘÍVOZE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1569/19 - 65
Odhadní cena: 463.570,- Kč
Nejnižší podání: 309.047,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.09.2020, 10:00
Expirace dražby: 03.09.2020, 10:30

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 309.047,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Kamenný Přívoz

Popis:
pozemky jsou situovány v okrese Praha-západ, u chatoviště „Vávrovka“. Pozemek parc.č. 475/4 je lesní pozemek, na pozemku se nachází trvalé porosty. Dle dálkového náhledu do Lesní hospodářské osnovy jsou na pozemku trvalé porosty: borovice lesní věk 76 let, zakmenění 9, zastoupení 95 % a trnovník akát věk 76 let, zakmenění 9, zastoupení 5%. Popis porostu: mírný jižní svah, v jižní části starý lom, v severovýchodní části malé hřiště, v jihovýchodní části skl ádka odpadů přilehlé chatové osady Vávrovka. Pozemek parc.č. 501/1 je pozemkem zemědělským
Parc.č. 475/4 lesní pozemek o výměře 27 592 m 2
Parc.č. 501/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 345 m 2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.