POZEMKY- ORNÁ PŮDA V CHŘEŠŤOVICÍCH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 3001/19-121
Odhadní cena: 234.000,- Kč
Nejnižší podání: 156.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.09.2020, 10:00
Expirace dražby: 08.09.2020, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 156.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Písek
Obec: Chřešťovice u Albrechtic nad Vltavou

Popis:
pozemky jsou situovány v okrese Písek, v obci Albrechtice nad Vltavou, části Chřešťovice, jižně od souvisle zastavěného území, poblíž rybníku. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, trvalé porosty, ani venkovní úpravy. Jedná se o zemědělské pozemky

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.