RODINNÝ DŮM OKR. JIČÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1113/19
Odhadní cena: 1.590.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.060.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.09.2020, 10:00
Expirace dražby: 14.09.2020, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.060.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jičín
Obec: Tetín

Popis:
Obec Tetín se nachází v okrese Jičín, kraj Královéhradecký, asi 6 km severně od Hořic
mezi městy Miletín a Lázně Bělohrad.
Oceňované nemovitosti spolu navzájem sousedí a tvoří tak jeden celek. Nachází se v
jižní okrajové části obce při místní komunikaci se zpevněným povrchem, která zde končí a ze které je přímý přístup a příjezd do oceňované nemovitosti. Okolní zástavba je převážně
obytná venkovského charakteru.
Napojení na inženýrské sítě: nemovitost je napojena na veřejný rozvod elektrické
energie; jiné sítě (vodovod, kanalizace, plynovod) v obci není - voda je odebírána ze studny
umístěné na oceňovaném pozemku, odpadní vody jsou svedeny do jímky (žumpy).
Oceňovaná nemovitost - Tetín čp. 24 je rodinný dům, jehož stáří není přesně
zjistitelné. Jedná se o samostatně stojící zděný nepodsklepený přízemní dům na podezdívce z
pravidelného kamenného zdiva, s podkrovím pod polo/valbovou střechou s krytinou taškovou
a z osinkocementových šablon. Podkroví je upraveno pro bydlení. Podle sdělení stavebního
úřadu měla být v r. 1971 provedena přístavba týkající se garáže a dřevníku. V současné době
je dům ve fázi stavebních úprav - osazena nová okna (dřevěná s izolačním zasklením) v počtu
10 ks ze 13 ks, na části domu (na SZ straně k příjezdové komunikaci) je provedena nová
zateplená fasáda bez finálních povrchových úprav, na zbytku domu fasádní omítky chybí -
povrch tvoří cihelné nespárované zdivo.
Kvalita a stav stavby: ve stavu nedokončených stavebních úprav, předpokládám mírně
podstandardní konstrukční provedení a vybavení.
Výměry: zastavěná plocha: 127 m2, užitná (podlahová) plocha 149 m2.

Příslušenství:
a) vedlejší stavba - navazuje na rodinný dům k hranici pozemku se sousední nemovitostí,
zděná z plných cihel a pórobetonových tvárnic, přízemní s půdním prostorem pod
pultovou střechou s krytinou z vlnitých desek, bez úprav povrchů, provizorní výplně
otvorů, zastavěná plocha 88 m2,
b) garáž - navazuje na vedl. stavbu a) směrem k příjezdové komunikaci, přízemní stavba s
pultovou střechou bez půdního prostoru, zděná z pórobetonových tvárnic, plechová vrata,
nové dřevěné okno, zastavěná plocha 17 m2,
c) kůlna - navazuje na vedl. stavbu a) směrem do zahrady, dřevěná přízemní stavba s
pultovou střechou s krytinou z vlnitých desek, bez půdního prostoru, dřevěná vrata,
zastavěná plocha 24 m2,
d) studna - bližší údaje nejsou zjistitelné,
e) venkovní úpravy - přípojky k inženýrským sítím, zpevněné plochy, oplocení s vraty a
vrátky.
Pozemky: parc. č. st. 12 (zastavěná plocha a nádvoří - 394 m2) - částečně zastavěný
rodinným domem, vedlejší stavbou a garáží, je na něm umístěná studna, částečně tvoří dvůr;
parc. č. 27 (zahrada - 1330 m2) - malá část je zastavěná kůlnou, zbytek je užíván jako
zahrada.
Trvalé porosty - součástí oceňovaných pozemků jsou trvalé porosty - běžné ovocné a
okrasné stromy a dřeviny.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.