PODÍL 1/3 NA POZEMCÍCH (TRAVNÍ POROST, ZASTAVĚNÁ PLOCHA) O CELKOVÉ VÝMĚŘE 805M2 V LOUNECH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 ED 1/20
Odhadní cena: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.08.2020, 11:00
Expirace dražby: 26.08.2020, 11:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Louny
Obec: Louny

Popis:

Dražebník

Dražebník: Mgr. Pavel Tintěra   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.