POZEMKY V K.Ú. KRALOVICE, OKR. PLZEŇ - SEVER - DRAŽBA NOVÝ TERMÍN PO ODROČENÍNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 2353/13-133
Odhadní cena: 268.000,- Kč
Nejnižší podání: 178.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.09.2020, 10:00
Expirace dražby: 24.09.2020, 10:30

Dražební jistota: 130.000,- Kč
Nejnižší podání: 178.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Kralovice

Popis:
spoluvlastnický podíl povinného o velikosti 1/6 na nemovitých věcech a jejich příslušenství:

pozemek p.č. 611 – vodní plocha,
pozemek p.č. 724/28 – orná půda,
pozemek p.č. 1253 – orná půda,
pozemek p.č. 1317 – orná půda,
pozemek p.č. 1318 – orná půda,
pozemek p.č. 1355 – orná půda,
pozemek p.č. 2077/222 – orná půda,
pozemek p.č. 2077/223 – orná půda,
pozemek p.č. 2077/226 – orná půda,
pozemek p.č. 2335 – orná půda,
pozemek p.č. 3553/24 – orná půda,
pozemek p.č. 3621/6 – vodní plocha,
pozemek p.č. 4119/57 – orná půda,
pozemek p.č. 5431/176 – orná půda,
pozemek p.č. 5529/8 – vodní plocha,
pozemek p.č. 5529/9 – vodní plocha, pozemek p.č. 5529/11 – vodní plocha,
pozemek p.č. 5675/10 – vodní plocha,
Vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Kralovice, v k.ú. Kralovice u Rakovníka, obec Kralovice, okres Plzeň- sever na listu vlastnictví 802.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.