BUDOVA KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 198/20-66
Odhadní cena: 7.500.000,- Kč
Nejnižší podání: 5.000.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.10.2020, 14:00
Expirace dražby: 14.10.2020, 15:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 5.000.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chomutov
Obec: Klášterec nad Ohří

Popis:
• Pozemek parc. č. 325 jehož součástí je stavba prům. obj. Klášterec nad Ohří č.p. 161
• Stavba prům. obj. Klášterec nad Ohří č.p. 161
Nemovitost se nachází při centra města Klášterec nad Ohří, v ulici Chomutovská č. p. 161. Okolní zástavba je tvořena zámkem Klášterec nad Ohří, občanskou vybaveností a rodinnými domy. Přístup k nemovitosti je po veřejně užívané, vedlejší zpevněné komunikaci ve vlastnictví města Klášterec nad Ohří. Nemovitost je samostatně stojící, uliční část je orientována směrem k jihovýchodu, kolem nemovitosti jsou zpevněné plochy užívané jako parkoviště na vlastním pozemku.
Objekt se nachází v městě Klášterec nad Ohří č.p. 161. Dle Katastru nemovitostí se jedná o budovu průmyslového objektu. Budova je pravidelného půdorysu, přibližně do tvaru obdélníku, samostatně stojící, podsklepená s dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou. Okolní terén je mírně svažitého charakteru směrem k jihovýchodu, vlastní pozemek je rovinatý. Okolo nemovitosti jsou zpevněné parkovací plochy. Budova byla vystavěna v cca 19. století, v 70. letech prošla pravděpodobně částečnou rekonstrukcí. V roce 2009 byla nemovitost nabyta současnými majiteli a v letech 2010-2012 prošla větší rekonstrukcí. V 2. NP došlo k úpravě dispozic, renovaci podlah, dveří a vybavení. Též zde došlo k výměně nového plynového kotle. v 1 .NP je starší plynový kotel.
Celkově je budova v průměrném stavebně technickém stavu.
V suterénu budovy jsou umístěny sklady a je zde viditelná zvýšená vlhkost obvodového zdiva. První nadzemní podlaží je v původním stavu – cca ze 70. let, zde jsou umístěny sklady a toto podlaží není nijak udržováno, byla zde pouze z levé části budovy přistavěna garáž. Druhé nadzemní podlaží – jak již bylo zmíněno výše – prošlo v letech 2010-2012 výraznější rekonstrukcí a je v lepším stavebně technickém stavu. Toto podlaží je v současné době nevyužíváno, ale dříve sloužilo jako kanceláře a reprezentativní prostory společnosti. Nachází se zde kanceláře a též zázemí jako toalety, a kuchyňka.
Objekt je připojen na všechny inženýrské sítě a je ve standardním vybavení i provedení. Stavebně technický stav je průměrný, se základní údržbou.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.