RODINNÝ DŮM V OBCI MALÁ MORAVA - VOJTÍŠKOV, OKR. ŠUMPERK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1343/19
Odhadní cena: 2.815.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.876.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.09.2020, 10:00
Expirace dražby: 30.09.2020, 10:20

Dražební jistota: 290.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.876.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Malá Morava - Vojtíškov

Popis:
Montovaný rodinný dům typu Okál, se dvěma nadzemními podlažími, s využitým podkrovím, se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Původní stáří rodinného domu je asi 45 roků.

Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední prostřednictvím kotle na tuhá paliva. Dům procházel postupnými modernizacemi a rekonstrukcemi (v r. 1998 byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřní části rodinného domu, v r. 2008 bylo provedeno obytné podkroví, v r. 2018 byla provedena modernizace a rekonstrukce kuchyně a byly instalovány vnitřní dveře; dále byl na rodinném domě proveden kontaktní fasádní zateplovací systém).

Dispoziční řešení rodinného domu:
I. nadzemní podlaží - chodba, kancelář, skladovací místnost, kotelna, sklepní prostor a garáž,
II. nadzemní podlaží - veranda, zádveří, schodiště, chodba, kuchyň, obývací pokoj, pokoj, dětský pokoj, ložnice a koupelna s WC,
Podkroví - schodiště, obývací pokoj, dětský pokoj a koupelna s WC.

Parkování je možné v garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1915/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc.

Více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.