DRAŽBA ID. 1/12 POZEMKŮ V OBCI PRACE, OKRES BRNO-VENKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1878/16
Odhadní cena: 167.000,- Kč
Nejnižší podání: 111.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.10.2020, 09:00
Expirace dražby: 13.10.2020, 09:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 111.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Prace

Popis:
Dražené pozemky se nachází v obci Prace, v k.ú. Prace. Jednotlivé parcely na sebe navazují. Jsou zatravněné, vyskytuje se zde několik ovocných stromů. Pozemky jsou bez oplocení, kromě parc.č. 419/5 a 425/20, které se nachází v areálu pro výrobu a skladování. Je možné připojení na veškeré inženýrské sítě. Pozemky jsou přístupné z jižní strany ze zpevněné vedlejší silnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Ze západní strany jsou ohraničeny rodinným domem a pozemky jiného vlastníka, východní strana je ohraničena pozemky a částí zemědělského družstva. V platném územním plánu obce se parcela č. 764 (orná půda) nachází v ploše změn – plochy bydlení – smíšené obytné, parcela č. 419/5 a 425/20 (ostatní plocha) se nachází v ploše stabilní – výroba skladování, parcela č. 1023/64 se nachází v ploše stabilní - ZPF (fond zemědělský). Parcely č. 1022/64 a 1024/11 jsou užívané jako polní cesty.

Místním šetřením byla zjištěna existence stavební buňky na rozhraní parc. č. 764 a č. 425/20, dodatečně opláštěné dřevem a zastřešené sedlovou střechou. Jedná se o samostatnou movitou věc, ke které nebylo prokázáno vlastnické právo a která není předmětem dražebního jednání.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.