POZEMEK V MIKULČICÍCH, OKR. HODONÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 584/19
Odhadní cena: 354.000,- Kč
Nejnižší podání: 236.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.10.2020, 10:00
Expirace dražby: 07.10.2020, 10:20

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 236.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Mikulčice

Popis:
Oceňovaný pozemek se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Mikulčice. Jedná se o zemědělský pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 1 555 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a částečně se nachází v lánu. Pozemek je mírně svažitý k jihovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha změn na plochu smíšeně obytnou.

Více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.