BYT 2+1 OKR. ČESKÁ LÍPA - PODÍL ID. 1/2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 467/19-66
Odhadní cena: 472.000,- Kč
Nejnižší podání: 314.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.10.2020, 10:00
Expirace dražby: 14.10.2020, 11:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 314.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Česká Lípa
Obec: Doksy

Popis:
Byt se nachází v bytovém domě na ulici Hálkova 727, Doksy. Dům je v jednom funkčním celku s č.p. 728. Jedná se o typový bytový dům ve tvaru obdélníku, obě č.p. mají jeden vchod, bez výtahu. Dům má 4 nadzemní podlaží a je podsklepený. Střecha je plochá. V domě č.p 727 je 10 bytů a v domě č.p. 728 je 11 bytů. Vstup je umožněn z pozemku p.č. 295 ve vlastnictví města Doksy

Dům: Dům je užíván odborným odhadem přibližně od r. 1975 (45 roků). Podle posouzení objektu zvenčí je dům zateplen a je v dobrém stavebně-technickém stavu.
Byt: Podle zákresu půdorysu podlaží v Prohlášení vlastníka je byt č. 8 orientován na jihovýchod a podle předpokladu je celkový technický stav v průměrném stavebně-technickém stavu

Popis konstrukcí:
Obvodové zdivo: panelové
Vnitřní úprava stěn: pravděpodobně vápenná omítka hladká
Stropy: s rovnými podhledy
Okna: plastová
Rozvod vody: rozvod studené a teplé vody
Sanitární zařízení: WC splachovací, vana, umývadlo

Předpoklad:
Podlahy: PVC, keramická dlažba
Vytápění: dálkové vytápění, radiátory deskové Kanalizace: ze všech zařizovacích předmětů
Zdroj teplé vody: vlastní centrální zdroj pro budovu
Vybavení kuchyně: standardní vybavení
Výměry pro ocenění jednotky č. 727/8:
Podlahová plocha místností:
50,30 m2
Podlahová plocha pro ocenění celkem:
50,36 m2

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.