BYT 1+0 OKR. JABLONEC NAD NISOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 407/20-50
Odhadní cena: 570.000,- Kč
Nejnižší podání: 380.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.10.2020, 11:00
Expirace dražby: 14.10.2020, 12:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 380.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jablonec nad Nisou
Obec: Zásada

Popis:
Byt se nachází v městysu Zásada v okresu Jablonec nad Nisou v katastrálním území Zásada v bytovém domě Zásada č.p. 323. Budova se skládá s částí č.p. 321, 322, 323, 324 . Jedná se o typový bytový dům ve tvaru obdélníku, každé č.p. má jeden vchod, bez výtahu. Dům má 4 nadzemní podlaží, bez podkroví a je podsklepený. Střecha je plochá. V domě je celkem 32 bytů. V každém č.p. se nachází 8 bytů. Vstup je umožněn z pozemku parkoviště před domem ze severní strany, které je ve vlastnictví obyvatelů některých bytů bytového domu, mimo povinnou paní Petříčkovou. Vstup do domu tedy není právně vyřešen. Bytová jednotka č. 323/1 se nachází ve sníženém 1NP bytového domu.

Dispozice domu: Vstup do domu je ze severní strany do 1.NP do zádveří a chodby se schodištěm.
Nosná konstrukce: panel
Izolace: proti zemní vlhkosti
Vnější povrchy: zatepleny – stabilizovaný polystyren
Střecha: plochá dvouplášťová
Schodiště: betonové
Střešní krytina: PVAC pásy
Oplechování: parapety, žlaby, svody z pozinkovaného plechu
Bleskosvod: instalován
Napojení na přípojky: elektro, voda, kanalizace, zemní plyn, kabelová televize, telefon
Vodovod:
přípojka z veřejného vodovodu z ulice
Kanalizace:
přípojka do veřejné kanalizační sítě v ulici
Elektrická síť:
220 V a 380 V
Plyn:
zaveden zemní plyn
Dálkové vytápění:
pravděpodobně domovní plyn. kotelna
Kabelová televize:
zavedena (předpoklad)
Telefonní přípojka:
zavedena (předpoklad)
6
Výše spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích je pro byt 1+0: 2640/201768

Dům: Dům je užíván odborným odhadem přibližně od r. 1975 (45 roků). Podle posouzení objektu zvenčí prvky dlouhodobé životnosti jeví známky poruch a jsou v zanedbaném stavebně-technickém stavu.
Byt: Podle zákresu půdorysu podlaží v Prohlášení vlastníka je byt č. 1 orientován na sever i jih, podle předpokladu je celkový technický stav bytu průměrný

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.